Projekt Andros


Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani informacjami
o naszych projektach, usługach i inicjatywach, do kontaktu
na adres: [email protected]

Jeżeli jesteś zainteresowany/a PROJEKTEM ANDROS,
aby przedstawić go w mediach
elektronicznych lub czasopismach, prosimy o kontakt
na adres: [email protected]

W przypadku chęci wykorzystania zdjęć lub treści
prezentowanych na stronie internetowej www.reha-urology.com
w swoim serwisie, czasopiśmie lub innym mediom, zapraszamy do kontaktu
na adres: [email protected]